Så föddes QE-forum

Tanken att skapa ett forum började våren 2013, när jag som nybliven kvalitets- och miljöchef på Industrilås AB dagligen ställdes inför olika frågor som jag ville bolla med någon. Många funderingar snurrade. Vem skulle jag vända mig till? Vem kunde jag få tips och information av, eller bara diskutera mina frågor med?

Inom företaget var jag mer eller mindre ensam på kvalitets och miljöområdet, och hade inte många att ventilera med.

Utanför företaget fanns däremot kontakter som jag kunde diskutera med. Och min tidigare chef hjälpte mig när det många gånger kändes hopplöst.

Där någonstans kom tanken om att samla ihop ett brett kontaktnät för att snabbt få svar på mina frågor. Första tanken på QE-forum gick inte att släppa och stärktes ytterligare när jag gick en kvalitetschefskurs på Sandholm Associates.

Där träffade jag kollegor från hela landet som hade kvalitets och miljöansvar i alla olika branscher, och vi hade alla en sak gemensamt.

Vi kände oss relativt ensamma med de frågor som vi dagligen ställdes inför, och som behövde besvaras för att komma vidare i arbetet.

Detta gjorde att jag ville skapa en lättillgänglig samlingsplats för oss som arbetar med kvalitet- och miljöansvar, arbetsmiljö, brand och säkerhet. En samlingspunkt för att utbyta idéer, erfarenheter och diskutera olika frågor.

Välkommen!

Christian Fritz